Ta körkort i Växjö

Information

Språk

  • Vi erbjuder vår undervisning på svenska och engelska

Betalning

  • All betalning skall ske i förskott.
  • Paketpriser gäller endast vid förköp.
  • Alla våra paket är giltiga i ett år från och med inköpsdatum. Skulle du av någon anledning inte hinna använda hela ditt paket innan det går ut så ta kontakt med oss i god tid innan det går ut så kan vi diskutera en lösning på detta.
  • Återbetalning av ej utnyttjade lektioner/paket görs efter att eventuella rabatter har räknats bort.
  • Alla betalningar görs till skolans BG 5654-4943 eller Swish 1233630878 Obs! Glöm inte att uppge namn eller elevnummer på den elev som betalningen gäller.
  • Eventuella skulder till oss skall vara betalda innan ert förarprov om inget annat är överenskommet.
  • Betalningspåminnelse skickas ut när ditt saldo är på minus. Ärendet skickas vidare till inkasso om skulden inte regleras inom angiven tid.

Avbokningar

Avbokning av körlektion måste ske senast dagen innan före klockan 13.00 (Även under helger) om det sker senare än kl 13:00, debiteras din lektion, såvida du inte kan uppvisa ett sjukintyg eller annat giltigt intyg, som är skäligt för utebliven körlektion.

Avbokning av kurser (riskutbildningar & handledarkurs) skall ske senast kl 13:00 tre vardagar innan lektion/kurs

  • Sker avbokning av intensivkursen senare än 14 dagar före kursstart får du tillbaka erlagd summa minus 10% av kursens värde och eventuellt det du har förbrukat. Undantag gäller vid sjukdom mot uppvisande av läkarintyg.
  • Trafikskolan förbehåller sig rätten att kunna avboka lektioner när t ex en trafiklärare blir sjuk eller en bil behövs vid en uppkörning, naturligtvis ska trafikskolan meddela eleven detta så tidigt som möjligt och om möjligt kunna erbjuda en ny tid.
ketrafikskola